Szukaj artykułów
Od Do

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 29

12

Tytuł Autor Data udostępnienia  
1 Sprawozdanie finansowe za rok 2020 PIOTR GARECKI 2021-05-21 zobacz
2 Kontrole jednostek podległych - 2021 darek_py darek_py 2021-05-04 zobacz
3 Raport o stanie zapewniania dostępności PIOTR GARECKI 2021-04-20 zobacz
4 Dostępność - Plan działania PIOTR GARECKI 2020-10-01 zobacz
5 Deklaracja dostępności PIOTR GARECKI 2020-09-18 zobacz
6 Sprawozdanie finansowe za rok 2019 PIOTR GARECKI 2020-05-07 zobacz
7 Kontrole jednostek podległych - 2019 PIOTR GARECKI 2019-10-10 zobacz
8 Kontrole jednostek podległych - 2018 PIOTR GARECKI 2019-10-10 zobacz
9 Kontrole jednostek podległych - 2017 PIOTR GARECKI 2019-10-10 zobacz
10 Kontrole jednostek podległych - 2016 PIOTR GARECKI 2019-10-10 zobacz
11 Kontrole jednostek podległych - 2015 PIOTR GARECKI 2019-10-10 zobacz
12 Kontrole jednostek podległych - 2014 PIOTR GARECKI 2019-10-10 zobacz
13 Kontrole jednostek podległych - 2013 PIOTR GARECKI 2019-10-10 zobacz
14 Kontrole jednostek podległych - 2012 PIOTR GARECKI 2019-10-10 zobacz
15 Kontrole jednostek podległych - 2011 PIOTR GARECKI 2019-10-10 zobacz
16 Przedmiot działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej PIOTR GARECKI 2019-10-09 zobacz
17 Rejestry i ewidencje PIOTR GARECKI 2019-10-07 zobacz
18 Informacja publiczna - wniosek o ponowne wykorzystywanie PIOTR GARECKI 2019-10-07 zobacz
19 Informacja publiczna - wniosek o udostępnienie PIOTR GARECKI 2019-10-07 zobacz
20 Informacja publiczna PIOTR GARECKI 2019-10-07 zobacz
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się