2019-10-10

Kontrole jednostek podległych - 2011

Plany Kontroli

Plan kontroli na 2011 rok
Plan kontroli na 2011 rok jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej Województwa Świętokrzyskiego

Wyniki kontroli

Opatów 2011.10 audit
Informacja o wynikach auditu wewnętrznego przeprowadzonego w dniu 28.10.2011 r. przez ŚPWIS w PSSE w Opatowie

Kielce 2011.10 ONZ
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w PSSE w Kielcach przez ONZ WSSE w Kielcach

Kielce 2011.11 audit
Informacja o wynikach auditu wewnętrznego przeprowadzonego w dniu 18.11.2011 r. przez ŚPWIS w PSSE w Kielcach

Włoszczowa 2011.10 kontrola NHŚ
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 24.10.2011 r. w Sekcji NHŚ w PSSE Włoszczowa

Włoszczowa 2011.10 kontrola NŚP
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 24.10.2011 r. w Sekcji NŚP w PSSE Włoszczowa

Busko-Zdrój 2011.09 Ocena działalności
Ocena działalności PSSE w Busku-Zdroju opracowana na podstawie kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 13-14 i 27.00.2011 r.

Skarżysko-Kam. 2011.07 Ocena HŻŻiPU
Ocena z kontroli sprawdzającej realizację zaleceń wydanych po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 2-4.06.2009 r. w zakresie pracy Sekcji HZŻiPU w PSSE Skarżysko-Kamienna

Skarżysko-Kam. 2011.07 audit
Informacja o wynikach auditu wewnętrznego przeprowadzonego 01.07.2011 r. w Sekcji HZŻiPU w PSSE Skarżysko-Kamienna

Końskie 2011.05 rekontrola
Protokół z dnia 26.05.2011 r. z rekontroli przeprowadzonej w PSSE Końskie przez OHZŻiPU WSSE w Kielcach

Busko-Zdrój 2011.06 audit
Informacja o wynikach auditu wewnętrznego przeprowadzonego w dniu 22.06.2011 r. przez ŚPWIS w PSSE w Busku-Zdroju

Opatów 2011.05 rekontrola
Protokół z rekontroli przeprowadzonej w dniu 27.05.2011 r. w PSSE w Opatowie

Opatów 2011.05 audit
Informacja o wynikach auditu wewnętrznego przeprowadzonego w dniu 31.05.2011 r. przez ŚPWIS w PSSE w Opatowie

Jędrzejów 2011.05 ONHŚ
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 24.05.2011 r. w PSSE Jędrzejów przez ONHŚ WSSE w Kielcach

Jędrzejów 2011.05 ONŚP
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 24.05.2011 r. w PSSE Jędrzejów przez ONŚP WSSE w Kielcach

Sandomierz 2011 ocena

Ocena działalności PSSE w Sandomierzu opracowana na podstawie kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 17-19 maja 2011 r.

Ostrowiec Św. 2011 kontrola
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 14.04.2011 r. w PSSE w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ostrowiec Św. 2011 rekontrola
Protokół z rekontroli przeprowadzonej w dniu 14.04.2011 r. w PSSE w Ostrowcu Świętokrzyskim

Końskie 2011
Informacja o wynikach auditu przeprowadzonego w dniu 31.03.2011 r. przez ŚPWIS w PSSE w Końskich

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się