2019-10-10

Kontrole jednostek podległych - 2012

Plany Kontroli

Plan kontroli na 2012 rok
Plan kontroli na 2012 rok jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej Województwa Świętokrzyskiego

Wyniki kontroli

Kielce 2012.12 kontrola problemowa
Informacja z kontroli problemowej przeprowadzonej w PSSE w Kielcach - Nadzór Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nad placówkami w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych

Starachowice 2012.12 audit wewnętrzny - higiena żywności
Informacja o wynikach auditu wewnętrznego przeprowadzonego w dniach 30.11.2012 i 03.12.2012 w Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku PSSE w Starachowicach

Starachowice 2012.11 kontrola problemowa - higiena środowiska
Ocena z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 30.11.2012 r. w Sekcji Nadzoru Higieny Środowiska PSSE w Starachowicach

Włoszczowa 2012.10 kontrola problemowa - higiena żywności
Ocena z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 4.10.2012 r. w Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku PSSE we Włoszczowie

Włoszczowa 2012.10 kontrola problemowa - nadzór zapobiegawczy
Ocena z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 4.10.2012 r. PSSE we Włoszczowe w zakresie nadzoru zapobiegawczego

Końskie 2012.09 kontrola - higiena środowiska pracy
Ocena kontroli problemowej przeprowadzonej w PSSE w Końskich w dniu 26.09.2012 w zakresie nadzoru środowiska pracy

Starachowice 2012.09 Ocena działalności - Nadzór Przeciwepidemiczny
Ocena działalności Sekcji Nadzoru Przeciwepidemicznego PSSE w Starachowicach w ramach kontroli problemowej 19.09.2012

Końskie 2012.08 Kontrola sprawdzająca - Higiena Dzieci i Młodzieży
Ocena z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w PSSE w Końskich w zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży w dniu 27.08.2012

Końskie 2012.08 audit
Informacja o wynikach auditu wewnętrznego kierownika do spraw systemu jakości w PSSE w Końskich przeprowadzonego przez Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w dniu 10.08.2012

Skarżysko-Kam. 2012.06 kontrola - higiena środowiska pracy
Informacja o wynikach kontroli problemowej przeprowadzonej w PSSE w Skarżysku-Kamiennej w dniu 6.06.2012 w zakresie nadzoru środowiska pracy

Skarżysko-Kam. 2012.06 kontrola - higiena środowiska
Informacja o wynikach kontroli problemowej przeprowadzonej w PSSE w Skarżysku-Kamiennej w dniu 6.06.2012 w zakresie higieny środowiska

Jędrzejów 2012.05 kontrola - żywienie
Informacja o wynikach kontroli problemowej przeprowadzonej w PSSE w Jędrzejowie w dniu 10.05.2012 w zakresie higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku

Jędrzejów 2012.05 rekontrola - epid
Informacja o wynikach rekontroli przeprowadzonej w PSSE w Jędrzejowie w dniu 10.05.2012 w zakresie nadzoru przeciwepidemicznego

Staszów 2012.04 ocena
Ocena kontroli problemowej przeprowadzonej w PSSE w Staszowie w zakresie nadzoru zapobiegawczego w dniu 27.04.2012

Kielce 2012.04 audit
Informacja o wynikach auditu wewnętrznego przeprowadzonego przez Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w PSSE w Kielcach  w dniach 25-26.04.2012

Włoszczowa 2012.03 audit
Informacja o wynikach auditu wewnętrznego przeprowadzonego przez Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w PSSE we Włoszczowie w dniu 2012.03.23

Ostrowiec Św. 2012.03 ocena
Ocena kontroli problemowej przeprowadzonej w PSSE w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 2012.03.05 w zakresie nadzoru środowiska pracy

Busko-Zdrój 2012.02 rekontrola-epid
Informacja z rekontroli realizacji zaleceń wydanych po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniu 14.09.2011 w PSSE w Busku-Zdroju w zakresie nadzoru przeciwepidemicznego

Kielce 2012.02 ocena
Ocena kontroli problemowej przeprowadzonej w PSSE w Kielcach w dniu 2012.02.22 w zakresie nadzoru środowiska pracy

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się