2019-10-10

Kontrole jednostek podległych - 2013

Plany Kontroli

Plan kontroli na 2013 rok
Plan kontroli na 2013 rok jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej Województwa Świętokrzyskiego.

Wyniki kontroli

Staszów 2013.11 - kontrola problemowa - Sekcja Nadzoru Hig. Środowiska
Informacja o wynikach kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 20.11.2013 r. w Sekcji Nadzoru Higieny Środowiska Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Staszowie

Kielce 2013.10 - kontrola problemowa - Sekcja Nadzoru Zapobiegawczego
Informacja o wynikach kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 4.10.2013 r. w Sekcji Nadzoru Zapobiegawczego PSSE w Kielcach

PSSE woj. świętokrzyskiego - kontrola magazynów preparatów szczepionkowych
Informacja w sprawie kontroli magazynów preparatów szczepionkowych w PSSE woj. świętokrzyskiego przeprowadzonej w dniach 21.08-09.09.2013 r.

Staszów 2013.09 kontrola problemowa - Sekcja HŻŻiPU
Ocena z kontroli problemowej przeprowadzonej w PSSE w Staszowie w dniu 20.09.2013 r. w Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

Opatów 2013.09 kontrola problemowa - nadzór środowiska pracy
Ocena kontroli problemowej przeprowadzonej w PSSE w Opatowie w dniu 16.09.2013 r. w zakresie nadzoru środowiska pracy

Sandomierz 2013.08 kontrola sprawdzająca - Sekcja HDiM
Ocena z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w PSSE w Sandomierzu w dniu 29.08.2013 r. w zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży

Opatów 2013.06 kontrola sprawdzająca - Sekcja HŻŻiPU
Ocena z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w PSSE w Opatowie w dniu 28.06.2013 r. w Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

Jędrzejów 2013.06 kontrola problemowa - nadzór środowiska pracy
Informacja o wynikach kontroli problemowej przeprowadzonej w PSSE w Jędrzejowie w dniu 25.06.2013 r. w zakresie nadzoru środowiska pracy

Ostrowiec Św. 2013.05 kontrola sprawdzająca - nadzór przeciwepidemiczny
Informacja z kontroli problemowej przeprowadzonej w PSSE w Ostrowcu Św. w dniu 13.05.2013 r. w Sekcji Nadzoru Przeciwepidemicznego

Ostrowiec Św. 2013.05 kontrola sprawdzająca - Sekcja HŻŻiPU
Ocena z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w PSSE w Ostrowcu Św. w dniu 13.05.2013 r. w Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

Skarżysko-Kam. 2013.04 kontrola problemowa - nadzór zapobiegawczy
Informacja z kontroli problemowej przeprowadzonej w PSSE w Skarżysku-Kamiennej w dniu 23.04.2013 r. w zakresie nadzoru zapobiegawczego

Końskie 2013.03 kontrola problemowa - higiena środowiska
Informacja z kontroli problemowej przeprowadzonej w PSSE w Końskich w dniu 20.03.2013 r. w zakresie nadzoru środowiska

Busko-Zdrój 2013.03 kontrola problemowa - higiena środowiska pracy
Informacja z kontroli problemowej przeprowadzonej w PSSE w Busku-Zdroju w dniu 13.03.2013 r. w zakresie nadzoru środowiska pracy

Sandomierz 2013.02 kontrola problemowa - higiena środowiska pracy
Informacja z kontroli problemowej przeprowadzonej w PSSE w Sandomierzu w dniu 25.02.2013 r. w zakresie nadzoru środowiska pracy

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się