2019-10-10

Kontrole jednostek podległych - 2014

Plany Kontroli

Plan kontroli na 2014 rok
Plan kontroli na 2014 rok jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej Województwa Świętokrzyskiego.

Wyniki kontroli

Skarżysko-Kam. 2014.11 - kontrola problemowa - higiena żywności, żywienia i przedmiotów użytku
Ocena z kontroli problemowej przeprowadzonej w PSSE w Skarżysku-Kamiennej w dniu 13.11.2014 r. w Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku.

Skarżysko-Kam. 2014.11 - kontrola problemowa - nadzór środowiska pracy
Ocena z kontroli problemowej przeprowadzonej w PSSE w Skarżysku-Kamiennej w dniu 6.11.2014 r. w zakresie nadzoru środowiska pracy.

Kielce 2014.09 - kontrola sprawdzająca nr 1 - higiena żywności, żywienia i przedmiotów użytku
Ocena z kontroli sprawdzającej nr 1 przeprowadzonej w dniu 18.09.2014 r. w Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku PSSE w Kielcach.

Kielce 2014.09 - kontrola sprawdzająca nr 2 - higiena żywności, żywienia i przedmiotów użytku
Ocena z kontroli sprawdzającej nr 2 przeprowadzonej w dniu 18.09.2014 r. w Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku PSSE w Kielcach.

Opatów 2014.10 - kontrola problemowa - promocja zdrowia i oświaty zdrowotnej
Ocena pracy Pionu Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Opatowie po przeprowadzonej w dniu 10.10.2014r. kontroli problemowej.

Ostrowiec Świętokrzyski 2014.08 - kontrola problemowa - nadzór środowiska pracy
Ocena kontroli problemowej przeprowadzonej w PSSE w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 29.08.2014r. w zakresie nadzoru środowiska pracy.

Starachowice 2014.09 - kontrola problemowa - nadzór zapobiegawczy
Ocena pracy Stanowiska do Spraw Nadzoru Zapobiegawczego PSSE w Starachowicach po przeprowadzonej w dniu 10.09.2014r. kontroli problemowej.

Opatów 2014.08 - rekontrola - higiena dzieci i młodzieży
Informacja o wynikach rekontroli przeprowadzonej w PSSE w Opatowie w dniu 20.08.2014 r. w zakresie higieny dzieci i młodzieży.

Opatów 2014.08 - Ocena pracy Sekcji Nadzoru Higieny Środowiska
Ocena pracy Sekcji Nadzoru Higieny Środowiska PSSE w Opatowie po przeprowadzonej kontroli problemowej.

Ostrowiec Świętokrzyski 2014.08 - kontrola problemowa - higiena środowiska
Ocena z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 13.08.2014 r. w PSSE w Ostrowcu Św. w zakresie nadzoru higieny środowiska.

Ostrowiec Świętokrzyski 2014.08 - rekontrola - higiena dzieci i młodzieży
Ocena z rekontroli przeprowadzonej w dniu 13.08.2014 r. w PSSE w Ostrowcu Św. w zakresie higieny dzieci i młodzieży.

Kielce 2014.06 - kontrola problemowa - promocja zdrowia i oświaty zdrowotnej
Ocena pracy Pionu Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Kielcach po przeprowadzonej w dniu 13.06.2014r. kontroli problemowej.

Kielce 2014.05 - kontrola problemowa - higiena żywności, żywienia i przedmiotów użytku
Ocena pracy Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku PSSE w Kielcach po przeprowadzonej w dniu 26.05.2014r. kontroli problemowej.

Staszów 2014.05 - rekontrola - nadzór przeciwepidemiczny
Ocena działalności Sekcji Nadzoru Przeciwepidemicznego PSSE w Staszowie w ramach rekontroli przeprowadzonej w dniu 22.05.2014r.

Starachowice 2014.04 - kontrola problemowa - nadzór środowiska pracy
Ocena kontroli problemowej przeprowadzonej w PSSE w Starachowicach w dniu 30.04.2014r. w zakresie nadzoru środowiska pracy.

Ostrowiec Świętokrzyski 2014.04 - kontrola problemowa - promocja zdrowia i oświaty zdrowotnej
Ocena pracy Pionu Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Ostrowcu Św. po przeprowadzonej w dniu 15.04.2014r. kontroli problemowej.

Ostrowiec Świętokrzyski 2014.04 - kontrola problemowa - nadzór zapobiegawczy
Ocena pracy Stanowiska do Spraw Nadzoru Zapobiegawczego PSSE w Ostrowcu Św. po przeprowadzonej w dniu 15.04.2014r. kontroli problemowej.

Kielce 2014.03 - kontrola problemowa - nadzór środowiska pracy
Ocena kontroli problemowej przeprowadzonej w PSSE w Kielcach w dniu 28.03.2014r. w zakresie nadzoru środowiska pracy.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się