2019-10-10

Kontrole jednostek podległych - 2015

Plany Kontroli

Plan kontroli na 2015 rok
Plan kontroli na 2015 rok jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej Województwa Świętokrzyskiego.

Wyniki kontroli

Końskie 2015.11 - kontrola problemowa - higiena żywności, żywienia i przedmiotów użytku
Ocena z kontroli problemowej i sprawdzającej przeprowadzonych w dniach 2-3.11.2015r. w Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku PSSE w Końskich

Kielce 2015.11 - kontrola problemowa - nadzór higieny środowiska
Ocena z kontroli problemowej przeprowadzonej w PSSE w Kielcach w dniu 23.11.2015r. w zakresie nadzoru higieny środowiska

Staszów 2015.09 - kontrola problemowa - nadzór środowiska pracy
Ocena z kontroli problemowej przeprowadzonej w PSSE w Staszowie w dniu 25.09.2015r. w zakresie nadzoru środowiska pracy.

Opatów 2015.09 - kontrola problemowa - nadzór zapobiegawczy
Ocena pracy Stanowiska do Spraw Nadzoru Zapobiegawczego PSSE w Opatowie po przeprowadzonej w dniu 18.09.2015r. kontroli problemowej.

Sandomierz 2015.06 - kontrola problemowa - nadzór środowiska pracy
Ocena z kontroli problemowej przeprowadzonej w PSSE w Sandomierzu w dniu 30.06.2015r. w zakresie nadzoru środowiska pracy.

Opatów 2015.06 - kontrola problemowa - nadzór środowiska pracy
Ocena z kontroli problemowej przeprowadzonej w PSSE w Opatowie w dniu 12.06.2015r. w zakresie nadzoru środowiska pracy.

Busko-Zdrój 2015.06 - kontrola problemowa - promocja zdrowia i oświaty zdrowotnej
Ocena pracy Pionu Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Busku-Zdroju po przeprowadzonej w dniu 25.06.2015r. kontroli problemowej.

Starachowice 2015.06 - kontrola problemowa - promocja zdrowia i oświaty zdrowotnej
Ocena pracy Pionu Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Starachowicach po przeprowadzonej w dniu 3.06.2015r. kontroli problemowej.

Sandomierz 2015.04 - kontrola problemowa - higiena środowiska
Ocena pracy Sekcji Nadzoru Higieny Środowiska PSSE w Sandomierzu po przeprowadzonej w dniu 24.04.2015r. kontroli problemowej.

Busko-Zdrój 2015.04 - kontrola sprawdzająca - higiena żywności, żywienia i przedmiotów użytku
Ocena z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniu 24.04.2015 r. w Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku PSSE w Busku-Zdroju.

Busko-Zdrój 2015.04 - kontrola problemowa - higiena żywności, żywienia i przedmiotów użytku
Ocena z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 23.04.2015 r. w Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku PSSE w Busku-Zdroju.

Końskie 2015.04 - kontrola problemowa - nadzór zapobiegawczy
Ocena pracy Stanowiska do Spraw Nadzoru Zapobiegawczego PSSE w Końskich po przeprowadzonej w dniu 17.04.2015r. kontroli problemowej.

Końskie 2015.04 - kontrola problemowa - nadzór środowiska pracy
Ocena z kontroli problemowej przeprowadzonej w PSSE w Końskich w dniu 17.04.2015 r. w zakresie nadzoru środowiska pracy.

Jędrzejów 2015.03 - kontrola problemowa - promocja zdrowia i oświaty zdrowotnej
Ocena pracy Pionu Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Jędrzejowie po przeprowadzonej w dniu 24.03.2015r. kontroli problemowej.

Busko-Zdrój 2015.03 - kontrola problemowa - nadzór środowiska pracy
Ocena z kontroli problemowej przeprowadzonej w PSSE w Busku-Zdroju w dniu 20.03.2015r. w zakresie nadzoru środowiska pracy.

Jędrzejów 2015.02 - kontrola sprawdzająca - higiena żywności, żywienia i przedmiotów użytku
Ocena z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniu 3.02.2015r. w Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku PSSE w Jędrzejowie.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się