2019-10-10

Kontrole jednostek podległych - 2016

Plany Kontroli

Plan kontroli na 2016 rok
Plan kontroli na 2016 rok jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej Województwa Świętokrzyskiego.

Wyniki Kontroli

Jędrzejów 2016.12 - kontrola problemowa - nadzór higieny środowiska
Ocena pracy Sekcji Nadzoru Higieny Środowiska PSSE w Jędrzejowie po przeprowadzonej w dniu 7.12.2016 r. kontroli problemowej.

Staszów 2016.11 - kontrola problemowa - higiena żywności, żywienia i przedmiotów użytku
Ocena z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 2.11.2016 r. w Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku PSSE w Staszowie.

Staszów 2016.11 - kontrola problemowa - promocja zdrowia i oświaty zdrowotnej
Ocena pracy Pionu Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Staszowie po przeprowadzonej w dniu 3.11.2016 r. kontroli problemowej.

Jędrzejów 2016.09 - kontrola problemowa - nadzór zapobiegawczy
Ocena z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 21.09.2016 r. w PSSE w Jędrzejowie w zakresie nadzoru zapobiegawczego.

Busko-Zdrój 2016.08 - kontrola problemowa - nadzór higieny środowiska
Ocena pracy Sekcji Nadzoru Higieny Środowiska PSSE w Busku - Zdroju po przeprowadzonej w dniu 25.08.2016 r. kontroli problemowej.

Skarżysko-Kamienna 2016.04 - kontrola problemowa - higiena żywności, żywienia i przedmiotów użytku
Ocena z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 21÷22.04.2016 r. w Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku PSSE w Skarżysku-Kamiennej.

Skarżysko-Kamienna 2016.04 - kontrola - higiena żywności, żywienia i przedmiotów użytku
Ocena z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniu 21.04.2016 r. w Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku PSSE w Skarżysku-Kamiennej.

Jędrzejów 2016.05 - kontrola problemowa - higiena dzieci i młodzieży
Ocena z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 12.05.2016 r. w PSSE w Jędrzejowie w zakresie higieny dzieci i młodzieży.

Jędrzejów 2016.04 - kontrola problemowa - nadzór środowiska pracy
Ocena kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 22.04.2016 r. w PSSE w Jędrzejowie w zakresie nadzoru środowiska pracy.

Włoszczowa 2016.04 - kontrola problemowa - nadzór środowiska pracy
Ocena z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 21.04.2016 r. w PSSE we Włoszczowie w zakresie nadzoru środowiska pracy.

Staszów 2016.04 - kontrola problemowa - nadzór zapobiegawczy
Ocena z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 15.04.2016 r. w PSSE w Staszowie w zakresie nadzoru zapobiegawczego.

Kielce 2016.04 - kontrola problemowa - higiena dzieci i młodzieży
Ocena pracy Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Kielcach po przeprowadzonej w dniu 15.04.2016 r. kontroli problemowej.

Skarżysko-Kamienna 2016.04 - kontrola - nadzór przeciwepidemiczny i statystyka
Ocena działalności Sekcji Nadzoru Przeciwepidemicznego i Statystyki PSSE w Skarżysku-Kamiennej w ramach kontroli przeprowadzonej w dniu 21.04.2016 r.

Końskie 2016.04 - kontrola - nadzór przeciwepidemiczny
Ocena działalności Sekcji Nadzoru Przeciwepidemicznego PSSE w Końskich w ramach kontroli przeprowadzonej w dniu 8.04.2016 r.

Końskie 2016.04 - kontrola problemowa - promocja zdrowia i oświaty zdrowotnej
Ocena pracy Pionu Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Końskich po przeprowadzonej w dniu 8.04.2016 r. kontroli problemowej.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się