2019-10-10

Kontrole jednostek podległych - 2017

Plany Kontroli

Plan kontroli na 2017 rok
Plan kontroli na 2017 rok jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej Województwa Świętokrzyskiego.

Wyniki Kontroli

Włoszczowa 2017.11 - kontrola sprawdzająca - Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
Ocena z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniu 28.11.2017 r. w Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku PSSE we Włoszczowie

Busko-Zdrój 2017.10 - kontrola problemowa - Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego
Ocena pracy Sekcji Nadzoru Przeciwepidemicznego PSSE w Busku-Zdroju po przeprowadzonej w dniu 26.10.2017 r. kontroli problemowej.

Końskie 2017.10 - kontrola sprawdzająca - Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
Ocena kontroli sprawdzających przeprowadzonych w dniach 5÷6.10.2017 r. w Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku PSSE w Końskich

Kielce 2017.09 - kontrola problemowa - Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego
Ocena pracy Sekcji Nadzoru Przeciwepidemicznego PSSE w Kielcach po przeprowadzonej w dniu 28.09.2017 r. kontroli problemowej.

Starachowice 2017.09 - kontrola problemowa - Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska
Ocena pracy Sekcji Nadzoru Higieny Środowiska PSSE w Starachowicach po przeprowadzonej w dniu 25.09.2017 r. kontroli problemowej.

Skarżysko-Kam. 2017.09 - kontrola problemowa - nadzór zapobiegawczy
Ocena z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 15.09.2017 r. w PSSE we Skarżysku-Kamiennej w zakresie nadzoru zapobiegawczego

Starachowice. 2017.09 - kontrola problemowa - Sekcja Nadzoru Środowiska Pracy
Ocena pracy Sekcji Nadzoru Środowiska Pracy PSSE w Starachowicach po przeprowadzonej w dniu 25.09.2017 r. kontroli problemowej.

Skarżysko-Kam. 2017.09 - kontrola problemowa - Sekcja Nadzoru Środowiska Pracy
Ocena pracy Sekcji Nadzoru Środowiska Pracy PSSE w Skarżysku-Kamiennej po przeprowadzonej w dniu 15.09.2017 r. kontroli problemowej.

Włoszczowa 2017.07 - kontrola problemowa - higiena dzieci i młodzieży
Ocena z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 14.07.2017 r. w PSSE we Włoszczowie w zakresie higieny dzieci i młodzieży.

Busko-Zdrój 2017.05 - kontrola sprawdzająca - Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
Ocena z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniu 16.05.2017 r. w Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku PSSE w Busku-Zdroju.

Opatów 2017.06 - kontrola problemowa - promocja zdrowia i oświaty zdrowotnej
Ocena pracy Pionu Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Opatowie po przeprowadzonej w dniu 12.06.2017 r. kontroli problemowej.

Ostrowiec Św. 2017.05 - kontrola problemowa - Sekcja Nadzoru Środowiska Pracy
Ocena pracy Sekcja Nadzoru Środowiska Pracy PSSE w Ostrowcu Świętokrzyskim po przeprowadzonej w dniu 15.05.2017 r. kontroli problemowej.

Sandomierz 2017.05 - kontrola problemowa - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży
Ocena pracy Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Sandomierzu po przeprowadzonej w dniu 19.05.2017 r. kontroli problemowej.

Końskie 2017.05 - kontrola problemowa - Sekcja Nadzoru Środowiska Pracy
Ocena pracy Sekcji Nadzoru Środowiska Pracy PSSE w Końskich po przeprowadzonej w dniu 11.05.2017 r. kontroli problemowej.

Skarżysko-Kam. 2017.05 - kontrola problemowa - Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska
Ocena pracy Sekcji Nadzoru Higieny Środowiska PSSE w Skarżysku-Kamiennej po przeprowadzonej w dniu 18.05.2017 r. kontroli problemowej.

Sandomierz 2017.05 - kontrola problemowa - promocja zdrowia i oświaty zdrowotnej
Ocena pracy Pionu Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Sandomierzu po przeprowadzonej w dniu 19.05.2017 r. kontroli problemowej.

Włoszczowa 2017.04 - kontrola problemowa - nadzór zapobiegawczy
Ocena z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 21.04.2017 r. w PSSE we Włoszczowie w zakresie nadzoru zapobiegawczego

Włoszczowa 2017.04 - kontrola problemowa - promocja zdrowia i oświaty zdrowotnej
Ocena pracy Pionu Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej po przeprowadzonej w dniu 21.04.2017 r. kontroli problemowej w PSSE we Włoszczowie

Ostrowiec Świętokrzyski 2017.03 - kontrola problemowa - promocja zdrowia i oświaty zdrowotnej
Ocena pracy Pionu Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej po przeprowadzonej w dniu 29.03.2017 r. kontroli problemowej w PSSE w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ostrowiec Świętokrzyski 2017.03 - kontrola problemowa - higiena dzieci i młodzieży
Ocena z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 14.03.2017r. w PSSE w Ostrowcu Świętokrzyskim w zakresie higieny dzieci i młodzieży

Opatów 2017.01 - kontrola sprawdzająca - Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
Ocena z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniu 11.01.2017r. w Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku PSSE w Opatowie

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się