2019-10-10

Kontrole jednostek podległych - 2018

Plany Kontroli

Plan kontroli na 2018 rok
Plan kontroli na 2018 rok jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej Województwa Świętokrzyskiego.

Wyniki Kontroli

Starachowice 2018.11 - kontrola problemowa - Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego
Ocena pracy Sekcji Nadzoru Przeciwepidemicznego PSSE w Starachowicach po przeprowadzonej w dniu 22.11.2018 r. kontroli problemowej.

Starachowice 2018.10 - kontrola problemowa - Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
Ocena z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 3-4.10.2018 r. w Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku PSSE w Starachowicach.

Skarżysko-Kam. 2018.10 - kontrola problemowa - Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego
Ocena pracy Sekcji Nadzoru Przeciwepidemicznego PSSE w Skarżysku-Kamiennej po przeprowadzonej w dniu 18.10.2018 r. kontroli problemowej.

Kielce 2018.10 - kontrola problemowa - pion promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej
Ocena pracy pionu promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej PSSE w Kielcach.

Busko-Zdrój 2018.09 - kontrola problemowa - nadzór zapobiegawczy
Ocena z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 24.09.2018 r. w zakresie nadzoru zapobiegawczego PSSE w Busku-Zdroju.

Starachowice 2018.10 - kontrola problemowa - Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej
Ocena pracy Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Starachowicach.

Końskie 2018.09 - kontrola problemowa - Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska
Ocena pracy Sekcji Nadzoru Higieny Środowiska PSSE w Końskich po przeprowadzonej w dniu 21.09.2018 r. kontroli problemowej.

Busko-Zdrój 2018.09 - kontrola problemowa - Sekcja Nadzoru Środowiska Pracy
Ocena działalności Sekcji Nadzoru Środowiska Pracy PSSE w Busku-Zdroju po przeprowadzonej kontroli problemowej.

Starachowice 2018.08 - kontrola problemowa - higiena dzieci i młodzieży
Ocena z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 27.08.2018 r. w PSSE w Starachowicach w zakresie higieny dzieci i młodzieży.

Skarżysko-Kam. 2018.08 - kontrola problemowa - higiena dzieci i młodzieży
Ocena z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 21.08.2018 r. w PSSE w Skarżysku-Kamiennej w zakresie higieny dzieci i młodzieży.

Staszów 2018.07 - kontrola problemowa - higiena dzieci i młodzieży
Ocena z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 16.07.2018 r. w PSSE w Staszowie w obszarze nadzoru higieny dzieci i młodzieży.

Sandomierz 2018.06 - kontrola problemowa - Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
Ocena z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 6 i 14.06.2018 r. w Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku PSSE w Sandomierzu.

Opatów 2018.06 - kontrola problemowa - Sekcja Nadzoru Środowiska Pracy
Ocena działalności Sekcji Nadzoru Środowiska Pracy PSSE w Opatowie po przeprowadzonej kontroli problemowej.

Włoszczowa 2018.05 - kontrola problemowa - Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska
Ocena pracy Sekcji Nadzoru Higieny Środowiska PSSE we Włoszczowie po przeprowadzonej w dniu 23.05.2018 r. kontroli problemowej.

Sandomierz 2018.04 - kontrola problemowa - nadzór zapobiegawczy
Ocena z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 30.04.2018 r. sekcji nadzoru zapobiegawczego PSSE w Sandomierzu.

Busko-Zdrój 2018.06 - kontrola problemowa - Pion Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej
Ocena pracy Pionu Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Busku-Zdroju.

Ostrowiec Św. 2018.05 - kontrola problemowa - Sekcja Nadzoru Środowiska Pracy
Ocena pracy Sekcji Nadzoru Środowiska Pracy PSSE w Ostrowcu Świętokrzyskim po przeprowadzonej w dniu 16.05.2018 r. kontroli problemowej.

Skarżysko-Kam. 2018.04 - kontrola problemowa - Sekcja Nadzoru Środowiska Pracy
Ocena pracy Sekcji Nadzoru Środowiska Pracy PSSE w Skarżysku-Kamiennej po przeprowadzonej w dniu 25.04.2018 r. kontroli problemowej.

Ostrowiec 2018.03 - kontrola problemowa - Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
Ocena z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 7-8.03.2018 r. w Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku PSSE w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Opatów 2018.04 - kontrola problemowa - Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
Ocena z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 11-12.04.2018 r. w Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku PSSE w Opatowie.

Skarżysko-Kamienna 2018.04 - kontrola problemowa - Pion Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej
Ocena pracy Pionu Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Skarżysku-Kamiennej.

Kielce 2018.02 - kontrola problemowa - Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
Ocena z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 8 i 13.02.2018 r. w Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku PSSE w Kielcach.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się