2019-10-10

Kontrole jednostek podległych - 2019


Plany Kontroli

Plan kontroli na 2019 rok
Plan kontroli na 2019 rok jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej Województwa Świętokrzyskiego.

Wyniki Kontroli

Jędrzejów 2019.10 - kontrola problemowa - Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Produktów Kosmetycznych
Ocena z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 14 i 16.10.2019 r. w Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Produktów Kosmetycznych PSSE w Jędrzejowie.

Ostrowieć Św. 2019.09 - kontrola problemowa - nadzór zapobiegawczy
Ocena z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 12.09.2019 r. w zakresie nadzoru zapobiegawczego PSSE w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Starachowice 2019.09 - kontrola problemowa - Sekcja Nadzoru Środowiska Pracy
Ocena działalności Sekcji Nadzoru Środowiska Pracy PSSE w Starachowicach po przeprowadzonej w dniu 19.09.2019 r. kontroli problemowej.

Jędrzejów 2019.10 - kontrola problemowa - Pion Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej
Ocena pracy Pionu Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Jędrzejowie.

Staszów 2019.09 - kontrola problemowa - Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska
Ocena pracy Sekcji Nadzoru Higieny Środowiska PSSE w Staszowie po przeprowadzonej w dniu 19.09.2019 r. kontroli problemowej.

Włoszczowa 2019.06 - kontrola problemowa - Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
Ocena z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 12 i 14.06.2019 r. w Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku PSSE we Włoszczowie.

Końskie 2019.07 - kontrola problemowa - Pion Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej
Ocena pracy Pionu Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Końskich.

Sandomierz 2019.05 - kontrola problemowa - Sekcja Nadzoru Środowiska Pracy
Ocena działalności Sekcji Nadzoru Higieny Środowiska Pracy PSSE w Sandomierzu po przeprowadzonej w dniu 16.05.2019 r. kontroli problemowej.

Kielce 2019.05 - kontrola problemowa - nadzór zapobiegawczy
Ocena z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 7.05.2019 r. w zakresie nadzoru zapobiegawczego PSSE w Kielcach.

Sandomierz 2019.05 - kontrola problemowa - Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska
Ocena pracy Sekcji Nadzoru Higieny Środowiska PSSE w Sandomierzu po przeprowadzonej w dniu 16.05.2019 r. kontroli problemowej.

Staszów 2019.04 - kontrola problemowa - Pion Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej
Ocena pracy Pionu Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Staszowie.

Busko-Zdrój 2019.01 - kontrola problemowa - Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
Ocena z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 28 i 30.01.2019 r. w Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku PSSE w Busku-Zdroju.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się